Nyheter på esignering.se

Nyheter på esignering.se

I dagarna lanserade vi två nyheter till esignering.se för att förenkla tjänsten för många av våra kunder.

Företagsinformation och mer informativa kvitton

En funktion som flera av våra kunder har efterfrågat för att förenkla deras bokföring; möjlighet till att ange fler detaljer för sitt kvittounderlag.

esignering.se kvitto

Tidigare användes även Stripes inbyggda system för kvitton som dessvärre lämnar mycket att önska. Nu skickar vi istället ut egna automatiska kvitton som bättre följer svensk bokföringsstandard.

Ändring i hantering av personnummer i förseglade dokument

Tidigare doldes personnummer i de förseglade dokumenten (alltså dokument där samtliga parter hade signerat). Detta ändras nu till att personnummer listas på dem som har signerat i verifikationen.

Säkerheten i sig ändras inte, utan även tidigare kunde endast den med rätt personnummer signera och data från BankID "stämplades" i dokumentet. Dock i.o.m. "mörkandet" av personnummer kunde det leda till merarbete för dem som signerade större mängder dokument och om två eller fler personnummer hade samma namn och man i dokumentet inte angav annan särskild information för att särskilja dem och behövde därmed gå igenom verifikationerna mer noggrant.

Ett väldigt sällsynt "problem", men i.o.m. denna ändringen så underlättas arkiveringen för dem med många utskick.

Skicka redan nu

Att skicka ditt första dokument tar bara sekunder och kostar endast 59kr.

Kom igång direkt!