Serverbild – om cookies på esignering.se

Cookies

Senast uppdaterad 2021-05-20.

esignering.se använder cookies för att lagra textbaserad data på besökandes klienter i form av "cookies" (eller "kakor".)

Cookies på esignering.se används främst för att hantera användarens session och för att utöka säkerheten mellan klient och server. Notera att i somliga fall krävs att du har tillåtelse att lagra cookies aktiverat i klienten för att esignering.se ska fungera korrekt.

Cookies är helt ofarliga, och i esignering.ses fall lagras inte heller någon som helst känslig information i dessa.

Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Vilka cookies använder esignering.se?

XSRF-TOKEN – används för att skydda webbplatsen mot cross-site request forgery.
esignering_session – sessionsdata i krypterad cookie.
cookie_consent – används för att registrera val du har gjort kring cookies.

Tredjepartscookies

esignering.se har som policy att inte använda tredjepartscookies om möjligt. Dock så behövs dessa i enstaka fall för att våra tjänster ska fungera korrekt.

__stripe_mid – används av Stripe för att möjliggöra säkra kortbetalningar.
__stripe_sid – används av Stripe för att möjliggöra säkra kortbetalningar.