Säker data – datapolicy och villkor

Datapolicy & villkor

Senast uppdaterad 2021-11-02.

Genom att använda tjänster genom esignering.se godkänner du att esignering.se och Opposable Thumbs AB behandlar din personliga data enligt följande datapolicy.

Notera att esignering.se – till skillnad från många andra webbplatser – inte sparar din data eller delar din data med tredje part för t.ex. marknadsföringssyften (t.ex. Google eller Facebook).

Vid användande av våra e-signeringstjänster så godkänner du även Scrives allmänna villkor och datapolicy.

Du godkänner även att du ansvarar för och har tillstånd att ange information kring de parterna du som användare anger samt eventuell känslig information som anges i t.ex. uppladdade dokument.

esignering.se avsiger sig allt allt ansvar för eventuellt innehåll och juridisk validitet i uppladdat material.

Vilken data samlar esignering.se in?

Främst data som behövs för att skapa, skicka och signera dokument och avtal samlas in och lagras. Denna datan kan bestå av bl.a. personnummer, namn och e-postadresser.

När datan inte längre behövs eller uppfyller en funktion så raderas denna.

Viss data (t.ex. e-postadresser och namn) kan även komma att samlas in om du t.ex. väljer att kontakta oss eller lämnar feedback.

I analys och felsökningsärenden kan viss anonymiserad data komma att sparas, t.ex. hashade IP-adresser etc.

Hur länge lagras datan?

Din personliga data lagras endast så länge som det behövs, vanligtvis från det att ett dokument har skapats tills att det har signerats – dock normalt som längst i 14 dagar.

I vissa ärenden så som t.ex. felsökning eller support kan datan komma att lagras något längre.

Notera att man som användare själv kan välja hur länge viss data lagras hos t.ex. Scrive (vår samarbetspartner för digital signering) och t.ex. hos sin e-postleverantör. Denna datan och kopior av denna ansvarar inte esignering.se för.

Kopior av betalningsdata kan i somliga fall komma at lagras en längre tid för att uppfylla gällande skatte- och bokföringsregler och andra lagar.

Hur lagras datan?

Det finns tre typer av datalagring; lagring av dokument, persondata samt analysdata.

Dokument lagras säkert lokalt och ej åtkomligt utifrån. Personuppgifter lagras krypterat i databas. Analysdata anonymiseras innan den skickas krypterat till tredje part för bearbetning.

All dokumentdata lagras inom EU hos europeiska företag (och då främst svenska sådana.)

Vilka får ta del av min data?

För att möjliggöra våra tjänster förlitar vi oss till viss del på externa verktyg och partners. Följande tjänster/företag kan komma att ta del av viss av din data.

Scrive – fullständig dokumentdata.
Stripe – viss betalningsdata samt e-postadress.
Swish – viss betalningsdata samt e-postadress/telefonnummer.
Fathom – Anonymiserad analysdata.
Sentry – Anonymiserad analys- och felloggninsdata.

Kan jag få ta del av min data? Hur gör jag?

Ja, i enlighet med GDPR har du rätt att begära ut, begära ändring och begära förstörelse av din personliga data som lagras hos esignering.se

Notera att vi endast lagrar din data i en mycket kort tid. Därför kan det förekomma att vi inte har någon data att lämna ut beroende på när din förfrågan inkommer.

För att begära ut, ändra eller radera din data – kontakta oss.