Välkommen till esignering.se!

Välkommen till esignering.se!

Idag lanserar vi esignering.se – den nya tjänsten för att hjälpa dig att signera dina dokument, avtal och kontrakt digitalt!

Vem är esignering.se för?

Tanken med esignering.se är att även mindre användare med lite enklare användarfall ska kunna ta del av fördelarna som digital signering erbjuder.

I många år har större aktörer använt digital signering i olika typer av flöden; allt ifrån B2B-avtal till nykundslösningar, men nu är det alltså privatpersonens och småföretagarens tur.

Så glöm papper och penna, kuvert och frimärken – även signaturer ska kunna vara digitala.

Kan man verkligen ersätta fysiska signaturer med digitala?

Korta svaret är "ja" – självklart!

I t.ex. ett avtal som signeras med en penna så finns det inget i den faktiska signaturen som gör det bindande, utan det är intentionen att ingå i avtalet som är det viktiga. Därför kan t.ex. även muntliga avtal ingås.

Signaturen är sedan en bekräftelse, eller bevis, på det ingångna avtalet – samt tack vare att signaturer (allt som oftast) är unika så går det även att pröva giltigheten.

esignering.se fungerar precis likadant; tack vare BankID så kan man vid signeringen bekräfta att både rätt person och rätt signatur finns med i dokumentet.

Idén till esignering.se

Efter att i många år byggt avancerade signeringslösningar åt stora företag så upptäckte vi att det finns en litet glapp i tillgängligheten för digitala signeringar. Självklart ska även privatpersoner kunna signera sina köpe- och hyreskontrakt digitalt. Och varför bara för att man är en ensamföretagare behöva skicka över dokument fysiskt när man ska ingå i ett avtal med en kund eller partner?

Nej, "digital signering är för alla" tänkte vi! Välkommen till esignering.se!

Skicka redan nu

Att skicka ditt första dokument tar bara sekunder och kostar endast 59kr.

Kom igång direkt!